The Times Gazette, Oshawa, Ontario     26 Jan, 1946