The Times Gazette, Oshawa, Ontario     17 Jan, 1946