The Times Gazette, Oshawa, Ontario     27 Sep, 1945