The Times Gazette, Oshawa, Ontario     25 Sep, 1945