The Times Gazette, Oshawa, Ontario     29 Apr, 1944