The Daily Times Gazette, Oshawa, Ontario     06 Feb, 1952